FUAM
   
Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder
FUAM er stiftet i 1979.

Foreningens formål er at støtte og fremme initiativer, der
 • øger menneskers mulighed for at forberede, påvirke og forme deres alderdom,

 • øger den almindelige viden om menneskers udvikling gennem livet,

 • øger samspillet mellem generationerne,

 • øger de gamles indflydelse,

 • øger brugen af menneskers ressourcer - uanset alder.

Lokale FUAM-grupper
kan oprettes overalt i landet

FUAM er mennesker, der interesserer sig for den tredjedel af livet, som vi kalder for alderdommen.

FUAM er mennesker der arbejder aktivt for at gøre alderdommen til et livsafsnit, som man møder med tro på, at der er muligheder, udfordringer og indhold i tilværelsen.

FUAM er mennesker, der mødes og deler deres livserfaringer og viden med hinanden i ligeværdige samtaler - og når tiden er inde, tager nogen et initiativ.

FUAM er mennesker, der vil forme deres egen fremtid, og som også arbejder med de uprøvede muligheder.....

Foreningen bidrager med rammerne.

FUAM gør noget
ved din alder

FUAMs aktiviteter
   
FUAM arbejder med temaer af betydning for livet i alderdommen, og det samfund livet leves i.
På de månedlige møder kommer medlemmerne med korte oplæg til dagens tema, men det meste af tiden bruges til samtale om dette.

Et tema strækker sig over en række møder, hvor nye facetter af temaet drøftes.
Når medlemmerne tager initiativ, oprettes der særlige arbejdsgrupper, der arbejder mellem møderne.
Sommetider munder samtalerne ud i, at vi tager et fælles initiativ og sætter noget i gang.

FUAM udgiver 1-2 gange om året et blad, hvor der orienteres om vigtige begivenheder, bognoter og læsetips, og hvor indlæg og samtaler fra møder kan genopleves.

FUAM afholder faste møder den 2. onsdag i måneden (undtagen juni-august og december).
se mødeplaner

Møderne afholdes i Caféen
i Klostergadecentret
Klostergade 37, Århus C

Tid: kl. 14.30 - 16.30
Alle er velkomne og prisen er 30 kr. incl. kaffe, te og kage.
Mødelokalet har teleslynge.

se kortskitse

FUAMs temaer
   
FUAM har gennem årene beskæftiget sig med et utal af temaer og har taget mange initiativer. Her er nogle få:

 • Værdier: de tabte og de nye værdier?
 • Hvad er et ældrevenligt nærmiljø?
 • Bofællesskaber: Drøm og realitet?
 • Visdom og brug af livserfaringer
 • Den moderne familie
 • Samvær mellem generationerne
 • Forventninger til velfærdssamfundet
Til forsiden   Kontakt   Kommende møder   Nyhedsbreve   Gode links   Vedtægter