Hvad står FUAM for?

FUAM betyder Foreningen til Udvikling af Alderens Muligheder.

I FUAM vil du møde mennesker, der arbejder for at øge menneskers muligheder for at forberede, påvirke og forme det liv, der for mange bliver længere og længere. Et liv, man kan se frem til med forventning om, at der er muligheder, udfordringer og indhold hele livet. Sådan har vi tænkt i FUAM siden 1974.

I FUAM taler vi om det Det lange liv. Der kan ske meget i det lange liv. I FUAM leder vi altid efter at kunne se muligheder både i vores eget liv og i samfundet.

Vi taler meget sammen i FUAM. Vi ønsker at lære af hinandens erfaringer. På de månedlige møder taler vi med hinanden om, hvordan man bedst håndterer det lange liv. Møderne er begyndelsen. I vores samtale-cafeer, får vi tid til at gå i dybden med erfaringerne fra vores liv.

FUAM er en platform, der kan være til inspiration og afsæt for at handle: Udvikle sig i sit liv eller gøre noget ved verden, starte en debat eller tage et initiativ. Vi støtter hinanden i at udnytte mulighederne for at blande os.

FUAM adskiller sig fra mange foreninger. Alle er velkomne til vores møder, du behøver end ikke at være medlem for at deltage i samtalerne. Vi har ingen underholdning, og der er ingen, der taler på foreningens vegne.

Det er medlemmernes virkelyst, der driver værket.

 

Vil du ruste dig til det lange liv og dets udfordringer, så brug FUAM som en platform, hvorfra du kan udfolde din virkelyst