Meddelelse om ordinær generalforsamling i FUAM ​​

Meddelelse om ordinær generalforsamling i FUAM ​​

7. januar 2022

Onsdag den 9. februar 2021 kl. 16.45 

I Klostercafeen, Klostergade 37, 8000 Aarhus C

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2023 samt godkendelse af budget for 2022

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er:

Karin Wiedemann (genopstiller)

Poul Grosen Rasmussen  (genopstiller)

Knud Ramian  (genopstiller) + Traute Larsen (genopstiller ikke)

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: Børge Helmer, Søren-Peter Pedersen 

7. Valg af to interne revisorer 

På valg er: Kai Fisker Petersen og Søren Peter Petersen

8. Indkomne forslag