Bestyrelsen

I februar har vi generalforsamling, og der er valg til bestyrelsen. I den anledning har vi besluttet at lave en præsentation af bestyrelsen, så man måske kan få en fornemmelse af de mennesker, der arbejder i bestyrelsen og hvad de laver i den og andre relevante interesser.

Knud Ramian

Medlem af FUAM’s bestyrelse siden 1979. Er Formand og redaktør af FUAM’s blad . Er med til at undersøge mulighederne for profilplejehjem i Aarhus og vil teste FUAM-modellen af nye steder. Vil finde stier til småtgående og er lige nu optaget af en samtalecafe om, hvordan vi bedst bekæmper alderismen og udvikler en positiv indstilling til alderen. Holder også foredrag om temaet. Har specielt interesserert sig for, hvordan vi bliver gjort gamle udefra Har særligt fokus på bolig og plejehjem samt flere almennyttige seniorbofællesskaber.

Bor på Storhøj ved Mårslet med sin kone. Har to børn og 5 børnebørn, der også bor i Aarhus. Kommer fra Nordsjælland, men har boet i Aarhus siden 1970. Har arbejdet det meste af tiden i Socialpsykiatrien og dens omegn.

Se evt mere her: https://ramian.blog

Poul Grosen Rasmussen

Medlem af FUAM’s bestyrelse siden 2016. Er optaget af, hvordan vi kan udvikle os individuelt og i fællesskaber hele livet. Har været med til at udvikle samtalecafeerne i FUAM. Har her forsøgt at finde nye veje med en dialog, der tager afsæt i den sokratiske samtale og den stoiske livsform. Holder oplæg i FUAM, skrevet artikler om alderdommens filosofi er også boganmelder. Deltager i PR-gruppen.

Er aktiv i andre seniornetværk, faglige organisationer samt interessegrupper.

Kommer fra Fredericia og bor i Højbjerg med ægtefælle. Har tre børn og seks børnebørn. Er uddannet cand mag. og har arbejdet 30 år inden for beskæftigelsesområdet med at hjælpe ledige i arbejde.

Læs mere: www.Seniorvejen.com

Karin Wiedemann

Blev i 2018 medlem af FUAMs bestyrelse. Siden 2019 har den primære opgave været at arbejde som foreningens kasserer og andre formalia. Står for det løbende samarbejde med Klostercafeen og holder redaktørens stavefejl i bladet nede.

Stammer fra Viborg, men kom i 1958 til Aarhus, og har siden boet der. Er uddannet 3-sproglig korrespondent og var de fleste år af arbejdslivet ansat på et af institutterne under Aarhus Universitet.

Har ikke selv børn, men har et nært forhold til min nevø og hans familie, som jeg er meget sammen med.

Har haft et lille sommerhus på Norddjursland siden 1975, hvor jeg nyder at opholde mig en stor del af sommeren.

Christian Christensen

Medlem af FUAMs bestyrelse siden 2019. Er ofte ordstyrer til bestyrelsesmøderne. Er FUAMs demensaktivist og arbejder i den sammenhæng for at ændre synet på demens i en retning, hvor personens værd og betydning bevares. Laver samtalecaféer, holder oplæg/foredrag og skriver om demens. Er optaget af at plejehjem bliver hjemlige boliger, hvor målet er en dagligdag med velvære og trivsel. Har været med til at undersøge ideen om profilplejehjem her i Aarhus.

Bor ved Rude Strand med min kone og vores kat. Nyder naturen omkring mig og leger med og i min have. Har tre børn og 6 børnebørn. Er uddannet hortonom og social- og sundhedsassistent og har arbejdet som havekonsulent, forsøgsmedarbejder, højskoleunderviser og assistent på plejehjem.

Læs mere her: linkedin.com/christian-christensen

Lene Dernert

Medlem af FUAMS bestyrelse siden 2022. Sidder i i Sekretariatet og PR- udvalget og er referent til bestyrelsesmøder. Deltager i arbejdet med at teste “FUAM-modellen” på andre lokaltioner i byen og er med til at skrive fondsansøgninger. Holder redaktørens stavefejl i bladet nede.

Arbejdslivet har drejet sig om menneskers mentale trivsel – gennem hele livet. Derfor betragter jeg fællesskab og samvær som afgørende for det gode lange liv. Er meget optaget af de fortællinger vi deler med hinanden, som jeg er sikker på har en afgørende betydning for den måde vi bliver ældre på. Dette og meget andet vil jeg gerne kaste lys på i FUAM’s regi.

Bor i Ebeltoft og nyder denne lille bys udfoldelsesmuligheder ved vand, havn og by. I sommerhalvåret pakkes Autocamperen, og så er det afsted til nye oplevelser under fjerne og nære himmelstrøg.

Gunhild Weisbjerg

Medlem af FUAMs bestyrelse forår 2023. Jeg er FUAM’s kontaktperson og den du gerne må ringe til, hvis du vil vide mere om FUAM.

Jeg har hele mit liv været optaget af fælleskaber og arbejdet som frivillig i mange forskellige sammenhænge. Jeg har stået foran en tavle siden september 64, og jeg står der endnu. Men hvad enten jeg underviste i astrologi på aftenskole, kørte “Spark i r….. kurser” for fagforbund, underviste i tysk på Aarhus teknikum eller lavede mad som frivillig i folkekøkkenet Gelleguf. Her var frikvartererne/ pauserne næsten det vigtigste med deres muligheder for socialt samvær.

Privat har jeg i mine ægteskaber aldrig “søvlbrylluppet”; så livet har givet mig god en god erfaring i at leve det gode liv som single og “enestående”. Jeg tror på livslang læring og et liv i farver. Jeg brænder for at gøre “livets store frikvarter”- alderdommen meningsfyldt via hyggelige samværstunder med berigende samtaler med andre gamle hoveder.

Jeg er vokset op på en gård på Thyholm, bor nu i Risskov. Er mor til to på jorden, og to i himlen og forkælet med 7 børnebørn. Jeg arbejder stadigvæk som foredragsholder, coach og astrolog.

Læs mere på:
http://www.weisbjerg.dk

Gunnar Hatt

Medlem af FUAM’s bestyrelse siden 2023. Skriver ofte tankevækkere i “Nyt fra FUAM”. Interesserer sig for udvikling af seniorbofællesskaber og fjernelse af digitale spærrebomme. Har som pensionist kastet sig over at skrive bøger. Det er foreløbig blevet til 2 bøger om depressionsbehandling uden medicin (Kærlig hilsen tante Agathe – en inspirerende fortælling om depressionsbehandling uden medicin” samt “Love And Darkness – how to dissolve depression”) og skriver nu på en bog om hvad vi kan lære af vores drømme samt filmmanuskripter til en serie udsendelser om positiv psykologi.

Interesser omfatter også violinbygning, seriøs lommefilosofi, gamle kulturer, religionsfilosofi m.m.m.

Har tidligere arbejdet som privatpraktiserende psykolog i 40 år og efteruddannet et hav af sygeplejersker.

Eva Tørnæs

Suppleant i FUAM´s bestyrelse siden 2023. Deltager i bestyrelsesarbejdet og vil arbejde for at udbrede kendskabet til FUAM, udvikling af plejehjemmene, så vi får lyst til at bo der og at Aarhus udvikles således at den bliver brugbar og bedre at LEVE i for alle mennesker.

Jeg har bl.a. arbejdet på et plejehjem, i byrådspolitik, i Socialpsykiatrien og Lokalpsykiatriens Udrykningsteam.

Kommer fra Fyn, hvor jeg er opvokset i skoven.

Bor i Skødstrup. Har to børn og et barnebarn. Holder af “mine” fugle, at gå i biografen og at rejse.