Onsdagsmøder

Alle er velkomne til FUAM’s åbne onsdagsmøder. Møderne har korte oplæg, og vi hjælper hinanden med at blive klogere ved at drøfte oplæggene over kaffen.

Møderne åbne for alle, og der betales 40 kr. inklusiv kaffe/te og kage.

Sted: Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C.
Tid: kl. 14.30 – 16.30
Se lokalet på tavlen i caféen.

 

NB! Programmet for efterårets samtale-cafeerne kommer senere i år.

FUAM i foråret 2024

17. Januar 2024

Hvorfor er alderisme værre end me too?

Oplæg:

Knud Ramian, Formand for FUAM, Socialgerontolog.

Hvis du har en positiv indstilling til din alder, lever du 7,5 år længere end hvis du ikke har. Alderisme er de fordomme og den diskrimination ældre voksne udsættes for. Ofte uden at være opmærksom på det undergraves selvværdet og optismismen. Vi tænker ikke over, at vi sættes ud for de voksnes rækker, men glæder os over ældrerabatterne.

Tilrettelægger: Gundhild Weissbjerg

14. Februar 2024

Hvordan har den enligt boene gamle mand det

Oplæg:

Karen Munk, Lektor, ph.d. et cand. psych. Institut for Kultur og kommunikation, Afdeling for Filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet

Gamle mænd – især dem, der bor alene – forbliver en ved vi meget lidt om på trods af deres betydning for befolkningsudviklingen. Blandt de ældre er andelen af gamle mænd, der bor alene, hastigt stigende.

Oplægget er en præsentation af studiet bag bogen ’The Old Man’.

16.45 Ordinær generalforsamling. Læs indkaldelsen i december udgaven af Nyt fra FUAM.

13. Marts 2024

Fra Migrant til SOSU-Aspirant

Oplæg:

Johanne Korsdal Sørensen, faglig leder MANTRA, Aarhus Universitet
Sara Lei Sparre, seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærdt

FNæsten halvdelen af eleverne på de danske SOSU-skoler er født og opvokset uden for Danmark. Medarbejderne på landets plejehjem og i hjemmeplejen derfor i stadig større grad flersprogede og har baggrund i en anden kulturel kontekst for aldring og ældrepleje.

Hvilke gevinster og udfordringer er der ved denne udvikling? Og hvordan kan disse elevers og medarbejderes læring og trivsel bedst understøttes til gavn for de ældre borgere, deres pårørende, arbejdspladserne og ældreplejen som helhed?

Oplægget tager udgangspunkt i foreløbige resultater af forsknings- og innovationsprojektet ’Fra Migrant til SOSU-Aspirant’.

Tilrettelægger: Knud Ramian

10. April 2024

Bo mindre – lev større!

Oplæg:

Hans Jørgen Juhler, Ingeniør, HD og psykoterapeut. Nu pensionist og 81 år

Jeg har i et årstid boet i et senior boligfællesskab af typen “Agorahaverne”. “Agora” er torvet i den græske landsbys midte. Allerede i oldtiden mødtes man her for at diskutere, få ordnet det praktiske, hygge sig, spille, feste og tale om løst og fast. I mit fællesskab er “torvet” en overdækket, frodigt beplantet
atriumgård mellem firebygninger med små lejligheder. Her er boligerne små. Her er livet stort. Hør om hvordan det lykkes og om de udfordringer – den læring og dannelse – der har været i det.

Tilrettelægger:  Christian Christensen

8. Maj 2024

Hvordan skal du finde dit plejehjem i
Aarhus Kommune?

Oplæg:

Lisa Tolstrup, Konsulent i boligtildelingsteamet i Aarhus Kommune

Har du nogensinde tænkt over, hvad der vil afgøre dit valg af plejehjem i Aarhus Kommune? Måske er det nærheden til dit lokalområde, tætheden på børnene eller specielle tilbud på plejehjemmet. Kom og deltag i vores informationsmøde, hvor Lisa
Tolstrup vil dele sine erfaringer fra arbejdet med visitation og tildeling af plejehjemspladser.

Tilrettelægger: Lisa Tørnæs

22. Maj 2024

Byens udvikling – Seniorernes muligheder

Oplæg:

Anne Mette Boye, Stadsarkitekt Aarhus

Byen er vores fælles fysiske rum for generationer af Aarhusianere. Vi er samtidig optaget af mange store dagsordener som klima, demokrati, ensomhed og nærvær. Den måde vi indretter byen på og den arkitektur, der skaber vores rum har betydning for de dagsordener og indretningen af dem kan bidrage til at løse de udfordringer. Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes Politik for Bykvalitet og Arkitektur fortæller Stadsarkitekt Anne Mette Boye om byens fremtidige udvikling med fokus på den oplevede by, fællesskaber og generationer. 

Tilrettelægger: Knud Ramian

Har du spørgsmål kan du kontakte os her