Andre aktiviteter

Aktionsgrupper

Profilplejehjem.

En gruppe har arbejder med at undersøge mulighederne for profilplejehjem i Aarhus. 

Et medlem af FUAM, Eva Tørnæs, henvendte sig til FUAM med spørgsmålet om, hvorvidt man skal have profilplejehjem i Aarhus. Der blev skabt en lille gruppe bestående af Eva Tørnæs, Christian Christensen og Knud Ramian.

De fik med støtte fra §18 midlerne i Aarhus Kommune arrangeret et online møde med Københavnske plejehjemsledere, der orienterede om deres erfaringer. Det gav gruppen lyst til at gå videre med ideen. 

Det blev til et offentligt møde på DOKK1 med 50 deltagere og et opfølgende møde, hvor man dannede en initiativgruppe, der ville stå for en studietur til Kbh. Imidlertid gik der valgkamp i det hele, og arbejdet blev lagt i skuffen til efter byrådsvalget.

Man kan efter aftale komme til at repræsentere FUAM. Vi har indsendt ideer til og har haft en repræsentant med til regeringens ældretopmøde. Det er lidt usikkert, hvad der kommer ud af det. 

Seniorbofællesskaber, der er til at betale.

En gruppe, der vil skubbe på udviklingen af almennyttige seniorbofællesskaber i Aarhus, startede men uddøde undervejs i pandemien. Hvis der kan findes interesserede genopstår gruppen igen efter pandemien.

Sange fra det lange liv

Her indsamles “Sange fra det lange liv”. Der er indtil nu indsamlet omkring 60 sange, som alle handler om det lange liv. Du er velkommen til at deltage. Har du en sang, der egner sig til optagelse, får du et link til hele samlingen. 

Vandringer for småtgående

Her kortlægges stier i de Aarhusianske skove, der egner til småtgående mennesker, der ikke kan klare store stigninger. Se den første udgivelse.

Læs mere om Hørret Stille-skov for småtgående ved at downloade PDF.