Aktiviteter

Aktiviteter hos FUAM

FUAM arbejder med temaer af betydning for livet i alderdommen, og det samfund livet leves i.
På de månedlige møder kommer medlemmerne med korte oplæg til dagens tema, men det meste af tiden bruges til samtale om dette.

Et tema strækker sig over en række møder, hvor nye facetter af temaet drøftes.
Når medlemmerne tager initiativ, oprettes der særlige arbejdsgrupper, der arbejder mellem møderne.
Sommetider munder samtalerne ud i, at vi tager et fælles initiativ og sætter noget i gang.

Temaer

FUAM har gennem årene beskæftiget sig med et utal af temaer og har taget mange initiativer. Her er nogle få:

  • Værdier: de tabte og de nye værdier?
  • Hvad er et ældrevenligt nærmiljø?
  • Bofællesskaber: Drøm og realitet?
  • Visdom og brug af livserfaringer
  • Den moderne familie
  • Samvær mellem generationerne
  • Forventninger til velfærdssamfundet