Privatlivspolitik 

Privatlivspolitik for FUAM​

Vedtaget af FUAMs bestyrelse d. 27.6.2018

Vi  behandler  personoplysninger  og  skal  overholde  lovgivningen  og  principperne  for  god databehandlingsskik.   

Derfor  har  vi  vedtaget  denne  privatlivspolitik,  der  kort  fortæller,  hvordan  vi  behandler personoplysninger,  der  sikrer  en  lovlig  og  gennemsigtig  behandling. 

Vi  behandler  udelukkende  personoplysninger  til  klare  og  saglige  formål  og  ud  fra  foreningens  legitime interesser.  Vi  behandler  kun  personoplysninger,  der  er  relevante  og  nødvendige  for  at  opfylde  de  angivne formål,   og  vi  sletter  personoplysninger,  når  de  ikke  længere  er  nødvendige eller  når  nogen anmoder os  om  det. 

Vi  er  ansvarlige  for  behandling  af   personoplysninger 

FUAM er dataansvarlig og vi  sikrer,  at  dine  personoplysninger behandles  i  overensstemmelse  med  gældende  lovgivning.  Man  kan  altid  kontakte  foreningens  data-kontaktperson,  som  er: 

Kontaktperson: 
Gunhild Weisbjerg

Adresse: 
Tjelevej 2, 8240 Risskov

CVR: 
31509130 
 

Telefonnr.:
(+45) 23 35 55 56

Mail:
weisbjergforedrag@gmail.com

Hjemmeside: 
www.fuam.dk

1. Behandling  af  personoplysninger

Vi  behandler  følgende  personoplysninger: 

1.  Medlemsoplysninger: 

Almindelige  personoplysninger:  Fx  kontaktoplysninger  som  navn,  adresse,  indmeldelsesdato, 

telefonnummer,  fødselsdato,  mailadresse 

2.  Oplysninger  om  modtagere af elektroniske nyhedsbreve: 

Almindelige  personoplysninger:  Fx  kontaktoplysninger  som  navn og mailadresse  

Normalt  får  vi  oplysningerne  fra  dig.  I  nogle  tilfælde  kan  der  være  andre  kilder,  fx: 

Sociale  medier  eller  andre  kanaler  som  er  offentligt  tilgængelige 

2. Foreningens  formål  med  behandling  af  dine  personoplysninger  

Vi  behandler  dine  personoplysninger  til  bestemte  formål,  når  vi  har  en  lovlig  grund  (hjemmel). 

Lovlige  grunde  til  at  behandle  oplysninger  om  dig  er: 

  • At  vi  som  forening  har  en  (legitim)  interesse  i  at  behandle  dine  oplysninger

  • At  det  er  nødvendigt  for,  at  vi  kan  opfylde  en  aftale  med  dig 

  • At  loven  stiller  krav  om,  at  vi  behandler  dine  oplysninger 

  • At  du  har  givet  samtykke  til,  at  vi  kan  behandle  dine  oplysninger 

3. Formålene  med  at  behandle  oplysninger  om  foreningens  medlemmer  er:  

At  behandle  medlemsoplysninger  –  herunder  at  opkræve  kontingent  og  sende  nyhedsbrev 

At  vi  kan  drive  foreningens  aktiviteter,  herunder  planlægge,  gennemføre  og  følge  op   

At  opfylde  lovgivning,   

At  administrere  din  relation  til  foreningen 

4. Vi  behandler  kun  personoplysninger  ud  fra  legitime  interesser

I  det  omfang  vi  behandler  dine  medlemsoplysninger,  sker  det  alene  på  baggrund  af  foreningens  berettigede og  legitime  interesser  som  er:

  • At  håndtere  dine  medlemsrettigheder  (fx  på  generalforsamlingen)  i  henhold  til  foreningens vedtægter
  • At  du  kan  opfylde  dine  forpligtelser  som  medlem  af  foreningen,  herunder  betale  kontingent  mv.

  • At  kunne  planlægge  og  afholde  sociale  arrangementer  og  aktiviteter 

  • At  kunne  vise  situationsbilleder  fra  konkret  aktivitet  eller  arrangement  i  foreningen

  • At  bevare  oplysninger  med  historisk  værdi  til  statistik  og  lignende.

5. Samtykke

Når  vi  behandler  oplysninger  om  dig,  sker  det  ofte  på  et  andet  lovligt  grundlag  end  dit  samtykke.  Vi 

indhenter  derfor  kun  dit  samtykke,  når  det  i  sjældne  tilfælde  er  nødvendigt  for  at  behandle  dine 

personoplysninger  til  de  formål,  der  er  beskrevet  ovenfor. 

Hvis  vi  indhenter  dit  samtykke,  er  det  frivilligt,  om  du  vil  give  samtykke,  og  du  kan  til  enhver  tid   

trække  det tilbage  ved  at  give  os  besked  om  det. 

6. Videregivelse  af  dine  personoplysninger

Vi  videregiver  ikke  oplysninger  om  dig  til  andre  uden  for  foreningen  –  fx  til  brug  for  markedsføring uden dit  samtykke. 

7. Opbevaring  og  sletning  af  dine  personoplysninger 

Medlemmer:  Vi  sletter  oplysninger  om  dig  et  halvt  år  efter  at  dit  medlemskab,  er  ophørt. 

8. Dine  rettigheder

Når  vi  behandler  dine  oplysninger,  har  du  iflg.  persondataforordningen  en  række  rettigheder: 

Du  har  ret  til  at  blive  oplyst  om,  at  vi  behandler  oplysninger  om  dig  –  det  er  det  vi  oplyser  dig  om  I denne  privatlivspolitik  (som  forening  har  vi  oplysningspligt) 

Du  har  ret  til  at  få  indsigt  i  de  oplysninger  vi  behandler  om  dig  (indsigtsret) 

Du  har  ret  til  at  få  urigtige  oplysninger  om  dig  berigtiget  (retten  til  berigtigelse) 

Du  har  ret  til  at  få  oplysninger  om  dig  slettet  (retten  til  at  blive  glemt) 

Du  har  ret  til  at  gøre  indsigelse  mod,  at  dine  oplysninger  anvendes  til  markedsføring 

Du  har  ret  til  at  flytte  dine  oplysninger  –  dvs.  at  vi  skal  udlevere  de  oplysninger  vi  har  om  dig  i et almindeligt anvendt format. Du  kan  gøre  brug  af  dine  rettigheder,  herunder  gøre  indsigelse  mod  vores  behandling,  ved  at  henvende  dig til  os.  Du  finder  kontaktoplysninger  øverst  her  i  privatlivspolitikken. 

Henvender  du  dig  med  en  anmodning  om  at  få  rettet  eller  slettet  dine  personoplysninger,  undersøger  vi om betingelserne er opfyldt og gennemført i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du  kan  indgive  klage  til  tilsynsmyndighederne,  Datatilsynet  -  over  behandling  af  dine  personoplysninger. 

9. Revision  af  privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændrer foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst på denne side. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelser herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her på denne side.