“Ha’ det godt med demens“

“Ha’ det godt med demens“

få andre øjne på demens”

FUAM Samtalecafé starter i november

I foråret 2022 var jeg tovholder på en vellykket samtalecafe i FUAM-regi om demens.

Emnet demens har optaget mig intenst i mere end ti år. Jeg har arbejdet som social- og sundhedsassistent for mennesker der levede med demens på plejehjem, og jeg har stadig kontakt til mennesker med demens. – Og så har jeg oversat to bøger om demens, jeg blander mig i debatten omkring demens og kalder mig selv for DEMENSAKTIVIST.

Nu inviterer jeg til nye samtaler om demens.

Samtaler som vil være forskellige alt efter, om man interesserer sig for emnet, om man selv lever med en demens eller er familie, om man måske tænker “kan jeg få en demens en dag?” eller man selv arbejder i demensfeltet. Alle er velkomne.

Jeg vil fungere som igangsætter, mødeleder og deltager i samtalerne.

Emner kan være:

  • hvad er demens
  • hvordan er det at leve med en demens
  • bliver man “skør” og “tosset”
  • dør man af demens
  • demens og medicin
  • demens og skyld og skam 
  • kan jeg stadig arbejde
  • hvordan er man sammen med et menneske, der har en demens
  • “udadreagerende adfærd” 

Jeg kommer med nogle tekster, som kan være udgangspunkt for samtalerne; men indspark og oplæg til samtalerne kan også komme fra deltagerne.

Der bliver (i første omgang) fire mødegange. Her er et udspil til mødedatoer og tid (tilpasses gruppen undervejs❣️):

Tirsdag den 1. november kl. 13-15 (/16): Præsentation og “Begyndelsen”.

Tirsdag den 15. november kl. 13-15 (/16): valgt emne.

Tirsdag den 29. november kl. 13-15 (/16): valgt emne.

Tirsdag den 13. december kl. 13-15 (/16): Valgt emne – samt evaluering og afslutning.

Kontakt:

Christian Christensen

Rude Havvej 167, 8300 Odder

Mobil: 4135 3127

Mail: c.chr@icloud.com