Meddelelse om generalforsamling i FUAM

Meddelelse om generalforsamling i FUAM

Den afholdes onsdag d. 8. februar 2023 kl. 16.45

Sted:
Klostergadecaféen, Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C

OBS!
Vær opmærksom på at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest tre uger før generalforsamlingen dvs. senest 18. januar.

Den endelige indkaldelse med evt. forslag udsendes d. 25.1.2023

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2024 samt godkendelse af budget for 2023.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Christian Christensen, Tove Holm (genopstiller ikke), Traute Larsen (genopstiller ikke).

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er: Børge Helmer og Søren-Peter Pedersen.

7. Valg af to interne revisorer.

På valg er: Kai Fisker Petersen og Søren-Peter Pedersen.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.