Efterårets samtalecafeer i FUAM

Efterårets samtalecafeer i FUAM præsentationsmøde

Mød igangsætterne, der præsenterer efterårets tre samalecafeer. En samtalecafe er 4-6 deltagere, der mødes 4-5 gange.

Læs mere om samtalecafeerne her:

Tilrettelægger: Poul Grosen Rasmussen, Medlem af FUAM’s bestyrelse

Pris for deltagelse: kr. 40- inc. Kaffe/the og kage.

Efterårets Samtalecafeer

Senior single eller double?

Trives du som senior med at leve alene? Har du valgt at leve alene, eller har livet valgt? Hvorfor og hvordan trives du i din aktuelle livssituation? Lever du måske alene af nød, i mod din vilje og dybeste behov? Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved at være senior-single?

Lad os bruge samtalecafeerne, så vi inspirerer hinanden til at få det bedste ud af det ?

Igangsætter: Gunhild Weissbjerg

Fremtænk dit gamle liv

Selv højt op i alderen kan det svare sig at se frem. Hvilke muligheder har jeg overset? Hvad kan jeg lære?

Vi vil drøfte mulighederne for at se frem i nogle af vore ‘mange liv’: vennelivet, hverdagslivet, samlivet med søvnen, livet med voksne børnebørn, livet som borger.

Igangsætter: Knud Ramian

Bange for demens?

Demens er nok den mest frygtede tilstand blandt mennesker over 60 år. Hvorfor er det sådan? – Er det velbegrundet? – Kan vi forebygge? – Kan vi gøre noget, når en demens er konstateret? – Og hvad er demens egentlig for en størrelse? Jeg inviterer til samtalecafé om, hvordan man kan ‘ha’ det godt med demens’, hvad enten man har en demens, er familie, ven eller “blot” er bange for denne sygdom. Der bliver udleveret skriftligt materiale, som kan være afsæt for samtalerne.

Igangsætter: Christian Christensen

Læs mere om vores Samtalecafeer her