Alder, aldring og Simone de Beauvoir

Alder, aldring og Simone de Beauvoir

Oplæg af Nanna Bisgaard
Cand. Pæd. i Pædagogisk filosofi

Nanna Bisgaard fortæller om Aldringens tvetydighed og Aldring som fænomen. Hendes udgangspunkt er den franske filosof Simone de Beauvoir.

I sit speciale i pædagogisk filosofi belyser hun, hvordan det er vores skæbne at ældes, som en del af et almindeligt liv. Alderdommen bliver ofte reduceret til det biologiske forfald. Vi skal se på det hele liv, fremfor at se det ældre menneske ud fra alderdommen alene.

Tilrettelægger: Christian Christensen

Alle er velkomne til FUAM’s åbne onsdagsmøder

Møderne har korte oplæg, og vi hjælper hinanden med at blive klogere ved at drøfte oplæggene over kaffen.

Sted: Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C.

Tid: kl. 14.30 – 16.30.

Læs mere om vores onsdagsmøder her.