Meddelelse om ordinær generalforsamling i FUAM ​​

Meddelelse om ordinær generalforsamling i FUAM ​​ 7. januar 2022 Onsdag den 9. februar 2021 kl. 16.45  I Klostercafeen, Klostergade 37, 8000 Aarhus C Dagsorden ifølge vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021. 4. Fastlæggelse af kontingent for 2023 samt godkendelse af budget for 2022 5.…
Read more